Romantisch en met unieke akoestiek:

De Sint-Gudula kerk in Lochem

De unieke sfeer en de geweldige akoestiek, lijken gemaakt voor de muziek van Bach, maakt dat musici en koren van naam graag in de kerk in Lochem optreden.

Geschiedenis

De Sint-Gudulakerk is genoemd naar de heilige Gudula. Zij werd in 652 geboren uit een adellijk Frankisch geslacht afkomstig uit het tegenwoordige Belgisch Henegouwen. Haar oorspronkelijke naam is Goedele. Het is onduidelijk, waarom de kerk in Lochem als enige in de Graafschap en de Achterhoek haar naam draagt. Wel is opmerkelijk dat de stad Rhede (bisdom M√ľnster) een Sankt Gudula Kirche kent.

De bouwgeschiedenis gaat terug naar omstreeks 950 toen een houten schuurkerkje werd gebouwd. Deze is omstreeks 1000 vervangen door een eenbeukig stenen gebouwtje met een halfrond gesloten koor. Omstreeks 1100 werd het eenbeukige schip vervangen door een driebeukig turfstenen schip.

Ongeveer tweehonderd jaar later werd de kerk verbouwd tot een kruiskerk met een gothisch koor. Met de bouw van de toren werd in 1478 begonnen. Omstreeks 1550 werden de zijbeuken verbreed en verlengd en na meerdere werkzaamheden tijdens de afgelopen decennia ontstond de huidige hallenkerk.